Regulamin Wolontariusza

Zasady postępowania wolontariuszy 

w dniu 12.01.2014 roku

 

1.Siedzibą Sztabu XXII Finału WOŚP w Opolu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 1. tel. kontaktowe  77 45 42 714,  

2.Spotykamy się o godzinie 9.00 w parku przy MDK na wspólne zdjęcie wolontariuszy WOŚP.

3.Zbiórka uliczna  na rzecz WOŚP trwa od godziny 9.15 do godziny 19.00.

4.Kwestowanie w dniu 12.01.2014 roku jest możliwe tylko w grupach co najmniej 2 osobowych przez osoby posiadające identyfikatory  do pojemników wydanych przez Sztab.

5.Przebywanie na terenie miasta i kwestowanie po godzinie 19.00 wymaga zgody Sztabu.

6.Każdy pojemnik jest oznaczony numerem 3 cyfrowym oraz pieczątką Sztabu. 

7.Nie wolno pojemników uszkadzać, tj. otwierać, odklejać taśm zabezpieczających oraz w inny sposób naruszać.

8.Zdanie i rozliczenie pojemnika w siedzibie sztabu wymaga obecności wszystkich  osób z grupy.

9.Każdy wolontariusz  musi  kwestować  w rejonie wyznaczonym przez Sztab i w określonych godzinach uzgodnionych ze sztabem.

10.Kwestorzy nie powinni być natarczywi i niegrzeczni wobec przechodniów.

11.Nie można kwestować w mieszkaniach oraz wewnątrz kościołów.

12.Kwestowanie na terenie zamkniętym (np. wewnątrz ogrodzonych terenów kościołów, sklepów, budynków) wymaga zgody ich władz.

13.Przerwanie kwesty (np. w celu wizyty w domu) wymaga zdania pojemnika do sztabu.